Hvad er logo og andre håndgribelige ting værd?

I motorsport tror vi altid, at græsset er grønnere på den anden side. Det andet team er meget bedre til at tiltrække sponsorer. De svømmer i penge og kan altid trække kroner op af lommen til flere testdage og flere dæk.

Sådan er det selvfølgelig aldrig. Jo, nogle få teams er rigtigt gode til at få sponsorpenge ind, men for langt de fleste kniber det. Det er der mange årsager til, men den vigtigste er den her:

Næsten alle sponsortilbud går ud på at trække penge ud af sponsoren mod at sætte logoer på bil og alt det andet. Prisen bliver så sat efter, hvad der skal til for at få racebudgettet til at hænge sammen i stedet for efter, hvad værdien af tilbuddet er.

Det er blåøjet. I hvert fald hvis man beder om andet end gratis penge; det vil sige en donation netop for ens blå øjnes skyld. Men er ambitionerne højere, skal der rigtige sponsorater til. Og i modsætning til donationer er det rendyrket forretning og skal ses sådan.

Absolut ingen kunne finde på at sælge is til 500 kroner vaflen, og begrunde det med, at ellers hænger forretningen ikke sammen. Og ingen vil stå i kø foran isboden for få en vaffel langet over disken.

Men alt for mange har intet problem med at gøre præcis det samme, når det gælder deres sponsortilbud, og så undrer de sig bagefter over, at det er så svært at få virksomhederne til at bide på. Derfor vil jeg gerne sætte nogle ord på, hvad man som racerkører kan tilbyde sine sponsorer, og hvad det er værd.

Indlægget er delt i to. Her i første del ser jeg på alle de håndgribelige produkter. De ting, der er til at tage og føle på som fx et logo på en racerbil. I næste del indlæg er det de uhåndgribelige produkter, jeg tager fat på. Det er ofte her, den største værdi ligger, så følg med her på siden.

Prissætning af håndgribelige produkter

Som racerkører konkurrerer du måske i en serie, der har tv-dækning, eller du har flere tusinde følgere på dine sociale medier. Hvad er det værd?

Det behøver du ikke at gætte dig frem til. I stedet kan du få prislister fra alle medier, hvor du kan se, hvad de tager for en reklame på tv eller en annonce i et blad, og herfra kan du begynde at regne ud, hvad værdien af sponsoreksponeringen er. Her skal du huske, at de store annoncører ofte kan forhandle sig frem til rabatter, der i sjældne tilfælde kan nå op på 90 %.

Hvad så med dine følgere på sociale medier? Digitale annoncer bliver ofte afregnet i CPM, der betyder pris pr. tusinde personer. En fornuftig CPM ligger på 50. Så har du 1000 følgere og laver et opslag for en sponsor, er medieværdien af det 50 kr. Ikke prangende, vel?

Værdien af typiske håndgribelige produkter

Logo på racerbilen

Jo mere du og dit team er i medierne, jo større værdi får en sponsor ud af at have et logo på bilen. Her kan du bruge tv-priserne på at beregne værdien.

Bliver din raceserie ikke vist på tv, ligger værdien næsten kun i eksponeringen over for publikum på banen. For hver tilskuer, der rent faktisk kan se logoet på bilen, kan du regne med, at det har en værdi fra 50 øre til et par kroner.

Flere sponsorer og flere logoer er ikke nødvendigvis bedre. For så snart du har 10 eller 20 logoer på bilen, forsvinder de ind i hinanden. Det er værd at huske, hvis du vil give selv meget små sponsorer en logoplacering.

Logo på køredragt og hjelm

Hvis du bliver filmet, eller der bliver taget billeder, kan det godt have en værdi for en sponsor at være synlig her. Logoer, der er placeret foran og højt på din køredragt, har en større sandsynlighed for at komme med i billedet, så de har en højere værdi.

Du kan bruge seer- eller læsertallene til at estimere værdien og enten se på, hvad en annonce i samme størrelsesorden ville koste eller bruge tommelfingerreglen om en CPM på 50 kr.

Logo på website

Hvor mange besøgende har dit site om måneden? Har du det tal, og bruger du samme CPM som i de andre beregninger, har du også den månedlige værdi for en sponsor af eksponeringen på dit site.

Logo på trailer eller lastbil

Du kan se din lastbil eller din trailer som et rullende billboard. Problemet er bare, at den er gemt væk mellem løbene, og under selve løbsweekenderne drukner sponsorlogoerne blandt alle de andre, der er rundt omkring. Så selv højt sat er værdien ikke mere end et par tusinde, medmindre du laver noget virkelig iøjnefaldende, som vil blive fotograferet og delt.

Logo og omtale på sociale medier

Værdien i at være synlig på sociale medier er meget mindre, end de fleste går og tror. I hvert fald så længe vi taler den rene logoeksponering, som vi gør her.

Til selve værdiansættelsen kan du igen bruge en CPM på 50. Så laver du et sponsoropslag, og har du 1000 følgere, er medieværdien for sponsoren 50 kr.

Synlighed i depotet

Hvis publikum har adgang til depotet eller ryttergården, kan du også tilbyde en sponsor synlighed her. Lav et overslag over, hvor mange der kommer forbi og brug igen CPM 50 til at beregne værdien.

En nem måde at hæve værdien på er ved at lave en event som fx et foredrag eller uddele flyers med din sponsors produkter.

Omtale i pressemeddelelser

Alle raceteams bør sende pressemeddelelser ud. Men kun få gør det, og endnu færre gør det rigtig godt. Det er synd, men betyder også at der ligger et stort og uudnyttet potentiale her. For får du en artikel i fx et blad eller en avis, hvor din sponsor har en fremtrædende placering, har det samme medieværdi som en annonce i tilsvarende størrelse ville koste – og det kan altså godt løbe op i et pænt beløb.

Lad være med at falde i fælden med at nævne alle dine sponsorer i din pressemeddelelse. Det vil ingen fornuftig journalist bringe. Tænk i stedet over, hvordan du kan få sponsoren og sponsorens produkter naturligt med i historien og give dem en helterolle. Har du fx en dæksponsor? Jamen, så er det jo dækkene, der har fået dig på podiummet.

Raceprogram

Mange overser at alle løbsarrangører meget gerne vil have flere annoncer i deres løbsprogram. Til de helt store løb med 25-30.000 tilskuere bliver det til en hel del programmer og svarer i omfang til en meget stor lokalavis. Så brug tallene herfra til at estimere værdien i at få din sponsor placeret i løbsprogrammet.

Vær håndgribelig!

Her har du bare fået de mest hyppige eksempler på håndgribelige motorsportsprodukter, du kan tilbyde din sponsor og nogle helt basale overvejelser om deres pris. Brug det til at genberegne værdien af dine sponsorpakker og lad være med at blive nedtrykt over resultatet. Den største værdi for en sponsor ligger oftest i de uhåndgribelige produkter, som jeg ser nærmere på næste gang.

Now some words from our sponsor:

Hvad vil en sponsor opleve, hvis du henvender dig til vedkommende og han eller hun bliver nysgerrig nok til at google dig og dit team? Er du overhovedet til at finde? Og hvis ja, virker du så som en professionel samarbejdspartner på dine sociale medier og på dit eget eller dit teams website?

Motorsport Marketing hjælper dig med at få en professionel tilstedeværelse på internettet. Det er første skridt på vejen mod bedre resultater gennem stærkere sponsorater.

Se vores website-tilbud her.

Skriv et svar