Beder du din sponsor om det rigtige?

Et sponsorat er en forretningsaftale, hvor du som kører eller teamejer hjælper en virksomhed med at nå dens mål mod til gengæld at få et vederlag. Får virksomheden mere ud af det, end den betaler, er det en god forretning for den og kan derfor også være begyndelsen på et godt og langvarigt samarbejde. Får den mindre eller intet ud af det, er det et dårligt sponsorat eller måske endda bare gavmildhed i form af en donation.

Det er din opgave at sørge for, at balancen mellem, hvad du giver og får, er den rigtige. For at finde den balance har du to knapper, du kan skrue på. Den ene er den værdi, som du giver sponsoren i form af eksponering, salgsmuligheder, hospitality osv. Den anden knap er prisen for sponsoratet, og hvordan du tager dig betalt, og det er det sidste, denne artikel handler om.

Grundlæggende er der nemlig 4 forskellige måder, du kan blive sponseret på. Nogle er mere attraktive for sponsorer, mens andre stiller meget højere krav til dig og værdien af samarbejdet. Det er derfor vigtigt, at du kender til dem og vælger den rigtige form, når du sender dine sponsorforslag ud.

De 4 sponsortyper er:

  • Rabatsponsorat. Her får du et nedslag i prisen på et produkt eller en service, du alligevel ville skulle købe, mens sponsoren får det sædvanlige indhold i dine sponsorpakker. Typisk sker det helt simpelt med en procentvis rabat på køb. Eksempelvis kan du indgå en sponsoraftale med en dækleverandør og få en rabat på måske 25 % på dine dækkøb. Værdien for dig ligger altså i besparelsen, som du så kan bruge andre steder i dit budget.

  • Produktsponsorat. I denne form for sponsorat får du produktet eller servicen uden yderligere beregning. Tager vi dækeksemplet fra før, kan du fx indgå en sponsoraftale med en dækleverandør, som giver dig 6 sæt dæk til hver sæson mod at leverandøren optræder som sponsor og får alt det, du normalt tilbyder sponsorer.

  • Salgssponsorat. Det er ikke så udbredt i Danmark, men også en type sponsorat, du skal kende til. Her bliver du grundlæggende en forhandler af en sponsors produkter eller ydelser og får en andel af fortjenesten, når du laver et salg. Det kræver noget mere arbejde af dig, men potentialet kan også være stort.

  • Pengesponsorat. Her får du penge mod til gengæld at levere en række aftale sponsorydelser. Ofte får du et aftalt beløb, men det er heller ikke helt usædvanligt at aftale et præstationsafhængigt sponsorat, hvor du får mere udbetalt, jo bedre du klarer dig i løbsserien.

Alle 4 typer sponsorater har deres egne fordele og ulemper. Der er ikke som sådan et, der er bedst, da det rette valg afhænger helt af sponsorvirksomheden og situationen. Alligevel er det værd at tænke nærmere over især rabatsponsoratet.

For det er ofte meget nemmere at få en ny sponsor ombord, hvis du ikke spørger om penge, men om en rabat. For virksomheden betyder det jo, at den kommer til at sælge dig noget – ellers får du jo ikke rabatten – så de oplever ikke, at du kommer og beder om penge, men nærmest tværtimod, at du vil give dem penge – mod et nedslag naturligvis. Kan du se, hvordan det er en helt anden tilgang?

Det er derfor altid en god idé at gå hele racebudgettet detaljeret igennem og se, hvor du kan spare penge med et rabatsponsorat. Her er intet beløb for småt, for det der på kort sigt kun drejer sig om at finde rabatter og besparelser kan på lang sigt gå hen og blive en indtægt til dit team.

Når først du har fået en rabatsponsor ombord, og I har et godt samarbejde, har du jo alle muligheder for at øge værdien af samarbejdet. Kan du bevise over for din rabatsponsor, at du ikke bare er en kunde, men faktisk en samarbejdspartner, der kan give sponsoren endnu mere forretning og omsætning, kan du meget hurtigt få lagt det, der startede som et rabatsponsorat, om til et penge- eller produktsponsorat. Det er op til dig at gribe muligheden.

Husk, at hvis du lover dine sponsorer, at du kan gøre dem synlige over for deres kunder, er det altid en god idé at sikre sig, at du og dit team også selv er til at få øje på. Motorsport Marketing får dig til at få øje på online for fans og sponsorer. Ring eller skriv i dag, hvis du vil tage første skridt på vejen mod bedre resultater gennem højere synlighed.

Skriv et svar