Du kender HK, NM og PSI, men ved du hvor ROI er vigtigere?

Det gælder for ethvert sponsorat, at du skal indse, at sponsorens ønsker og behov altid er vigtigere end dine egne. Især i starten af et sponsorsamarbejde, er det værd at huske på, at det skal handle mere om, hvad du kan gøre for dem end, hvad de kan gøre for dig.

Du er nødt til at bevise, at du kan skabe værdi for sponsorens forretning – også hvis det betyder, at du er nødt til at bede om mindre, end du har brug for. Når du taler med en ny sponsor, skal du derfor spørge dig selv om to ting: 1) ”hvad kan jeg tilbyde en sponsor?” og 2) ”hvad er det værd?

Et sponsorat er en forretning

Grundlæggende skal du tilbyde sponsoren en god forretning. Og hvad er så det? Jo, en god forretning er en, der giver et afkast, der er højere end investeringen. Så simpelt er det.

Derfor skal du kende forkortelsen ROI, der står for ”Return on Investment” eller for alle, der ikke taler businessdansk, ”afkast af investeringen”. Det er et nøglebegreb i erhvervslivet og et, som den professionelle sponsor vil forvente, at du kender til.

En god investering

Hvad er så et godt afkast af en investering? Er det, hvis man får 50 % mere tilbage, end man selv har givet? Eller måske 100 %? Lad os se på et typisk eksempel:

En virksomhed bruger 150 kr. på at producere en vare. Gennem et sponsorat på 100 kr., får de kontakt til en kunde, som køber varen for 300 kr. Når produktions- og marketingomkostningerne er trukket fra, har virksomheden tjent 50 kr. som, når løn og andre omkostninger er trukket fra, udgør overskuddet.

I det her tilfælde har virksomheden altså investeret 100 kr. i et sponsorat for at få en omsætning på 300 kr. Afkastet er tre gange større end investeringen, hvilket man i erhvervslivet også kalder ROI 3:1.

3:1 er en god tommelfingerregel, fordi det er, hvad en marketingchef vil forvente af minimumsafkast. Bliver ROI lavere – og derfor dårligere – kan det måske bedre betale sig at bruge marketingbudgettet på Facebook-annoncer fremfor et motorsportssponsorat.

Så sigt altid efter en ROI på minimum 3:1 – og gerne højere. Jo højere den er, jo mere værdi har dit sponsorat for sponsoren. Men værd opmærksom på, at hvis ROI’en bliver for høj, sælger du dig selv for billigt. Tag derfor en snak med din sponsor, peg på værdien og aftal et mere rimeligt beløb for sponsoratet.

Til slut et par ord om et tilbud fra Motorsport Marketing:

Hvordan ser du ud i en sponsors øjne?

Hvad vil en sponsor opleve, hvis du henvender dig til vedkommende og han eller hun bliver nysgerrig nok til at google dig og dit team? Er du overhovedet til at finde? Og hvis ja, virker du så som en professionel samarbejdspartner på dine sociale medier og på dit eget eller dit teams website?

Motorsport Marketing hjælper dig med at få en professionel tilstedeværelse på internettet. Det er første skridt på vejen mod bedre resultater gennem stærkere sponsorater.

Se vores website-tilbud her.

Skriv et svar